DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກອງປະຊຸມວິຊາການຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ ລະບົບບໍລິຫານຈັດການຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ IPAS (Industrial Property Administrator System)

ໃນຕອນ​ເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມີ​ຖຸ​ນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ​ຊັ້ນ 4 ຂອງ​ກະ​ຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ ລະບົບບໍລິຫານຈັດການຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ IPAS (Industrial Property Administrator System) ໃຫ້​ແກ່ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ​ກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ. ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ 24 ທ່ານ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໄດ້​​ຮັບ​ຟັງ​ການບັນຍາຍຈາກວິທະຍາກອນ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະ​ເໜີ​ບັນ​ຫາ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ຫຼື ວຽກ​ຄົງ​ຄ້າງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ IPAS, ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບຕາມ ແຜນວາດຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໃນລະບົບບໍລິຫານຈັດການຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ (Workflow) ຂອງ ​ສິດ​ທິ​ບັດ​, ແບບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ. ພ້ອມທັງປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ເຖິງ​ບັນ​ຫາ ແລະ ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ມາ​ຄະ ຈັນ​ທະ​ລາ, ຮອງຫົວ​ໜ້າກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ມາ​ຄະ ຈັນ​ທະ​ລາ, ຮອງຫົວໜ້າ​​ກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຊື່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານແຕ່ລະພະແນກເອົາໃຈໃສ່ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອນຳເອົາວຽກ​ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ວຽກ​ງານ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ, ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ IPAS (Industrial Property Administrator System) ລະບົບບໍລິຫານຈັດການຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອກະກຽມຮອງຮັບການຈົດທະບຽນທາງອອນລາຍ.