Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພາລະບົດບາດຂອງກົມ

ພາລະບົດບາດຂອງກົມ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຈຸດປະສົງ

          ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ, ​ແນ່ໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການຂອງ​ກະຊວງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ພັດທະນາວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ພາລະບົດບາດ

          ກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ​ ຂຽນ​ຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ກຊປ ສັງກັດ​ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ ຂອງ​ກະຊວງ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່ ຄະນະ​ພັກ, ຄະນະ​ນຳກະຊວງ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມະຫາ​ພາກ ກ່ຽວ​ກັບ​ ວຽກ​ງານ ສິດທິ​ບັດ, ອະນຸ​ສິດທິ​ບັດ, ​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ ເຄື່ອງໝາຍ​ການ​ຄ້າ  ຊື່​ການ​ຄ້າ, ຄວາມ​ລັບ​ທາງ​ການ​ຄ້າ, ​ຖິ່ນກຳ​ເນີ​ດ, ​ແບບ​ຜັງ​ວົງ​ຈອນ​ລວມ, ​ພັນ​ພືດໃໝ່ ລິ​ຂະ​ສິດ ​ແລະ ສິດ​ກ່ຽວ ຂ້ອງ​ກັບ​ລິ​ຂະ​ສິດ, ລວມທັງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ, ການບໍລິການ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງທາງດ້ານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ກະຊວງ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ