Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ການເມືອງ​​ຂອງ​ຕົນ, ​ແນໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ, ແຜນ​ການ, ແຜນ​ງານ ແລະ ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ກົມ​ ກ່ຽວ​ກັບ ວຽກງານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ພາລະບົດບາດ

ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ (ນພຕ) ແມ່ນພະແນກທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ​, ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ​ໃຫ້​ແກ່ກົມກ່ຽວກັບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ