Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ຂ່າວສານ & ກິດຈະກຳ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຖິ່ນກໍາເນີດ ຊາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຖິ່ນກໍາເນີດ ຊາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ,ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຮ່ວມກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ, […]

ກຊປ-ມຊ ຮ່ວມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກຊປ-ມຊ ຮ່ວມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (ກຊປ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ມຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 06 ມີນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ […]

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເສັ້ນທາງສູ່ ການເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລະດັບໂລກ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເສັ້ນທາງສູ່ ການເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລະດັບໂລກ

ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ອານຸສັນຍາ ມາດຣິດ ເສັ້ນທາງສູ່ການເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລະດັບໂລກ ຢູ່ທີໂຮງ […]

ກຊປ ແລະ ພວຕ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມສົ່ງເສີມວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກຊປ ແລະ ພວຕ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມສົ່ງເສີມວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ(ກຊປ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ (ພວຕ)ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ຂະ ແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ […]

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປີດນໍາໃຊ້ IP Portal ຢ່າງເປັນທາງການ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປີດນໍາໃຊ້ IP Portal ຢ່າງເປັນທາງການ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ LUNA II ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ IP Portal www.dip.gov.la ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019 […]

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ […]

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ