DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ

ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2023 ເວລາ 8:00 ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນ. ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,  ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານ ວັນໄຊ ຟອງສະຫວັນ ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ,  ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ ການຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນຕໍ່ ຮ່າງປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ວຽກທີ່ຕິດພັນກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ພາກກາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ ເປີດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ສົມສະອາດ ອຸ່ນສີດາ, ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພູນສະຫວັດ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ເປັນຕົ້ນ ຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນດາແຂວງພາກກາງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນດໍາເນີນເປັນເວລາ 01 ວັນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 60 ກວ່າທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍການທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນ. ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງ ພາກພັນພືດ, ລິຂະສິດ, ແບບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຈາກສູນກາງລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ,
ປັບບາງປະໂຫຍກຄໍາສັບ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແຕ່ຮັກສາຄວາມໝາຍເດີມຂອງກົດໝາຍ, ປັບປຸງຊື່ກະຊວງ ຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມາເປັນ ກະຊວງ ອຸດສາະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ປັບປຸງບາງຈຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈົດ​ທະບຽນ​ຊັບ​ສິນ​ອຸດສາຫະກໍາ, ພັນ​ພືດ​ໃໝ່, ການ​ແຈ້ງ​ຂໍ້​ມູນ​ລິ​ຂະ​ສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການ​ຈົດ​ທະບຽນສາກົນ, ການ​ແກ້​ໄຂ​ທາງດ້ານບໍ ລິຫານກ່ຽວກັບການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ຊັດເຈນຂື້ນ. ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ສົມສະອາດ  ອຸ່ນສີດາ, ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບ ປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງເນື້ອໃນທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກັບການປັບປຸງໃນຄັ້ງນີ້.

ຄະນະປະທານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຕໍ່ບັນດາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການສ້າງນິຕິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂ່າວ: ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ: ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກກາງ