DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການອອກສິດທິບັດ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການອອກສິດທິບັດ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ.

     ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການອອກສິດທິບັດ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວ​ຕ) ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ (IPOS: Intellectual Property Office of Singapore) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນລະ​ຫວ່າງກອງປະຊຸມລະດັບຫົວໜ້າສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ.

     ໃນພິ​ທີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ທ່ານ ປອ ສຸຣິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການຈາກທັງສອງຝ່າຍ. ການລົງນາມບົດບັນທຶກການ​ຮ່ວມ​ມືຄັ້ງນີ້, ຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສ​ປ​ປ ລາວ ແມ່ນ ທ່ານ. ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ ແມ່ນ ທ່ານ ດາເຣັນຕັງ, ຫົວໜ້າສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ.

   ການ​ສ້າງບົດ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍສະ​ບັບ​ນີ້ແມ່ນມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອອກສິດທິບັດ ຂອງກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອການພັດທະນາ​ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບລະດັບສາກົນ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສອງຝ່າຍ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ການຮ່ວມມືເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດ” ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບສິດທິບັດທີ່ຍື່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຮ່ວມ​ມືສະ​ບັບ​ນີ້ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ນາມໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019.

ຂໍ້ມູນໂດຍ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການອອກສິດທິບັດ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ.ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການອອກສິດທິບັດ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສິງກະໂປ.