DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນສັດ ໂດຍການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່ ເພື່ອເປັນຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງລາວ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນສັດ ໂດຍການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່ ເພື່ອເປັນຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງລາວ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ […]

ຝຶກອົບຮົມ “ການສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ຮ່ວມກັບ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ໄລຍະທີ […]

JETRO ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດສອບ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ (JETRO Bangkok Office) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກຮົບຮົມດ້ານວິຊາການ ໃນຫົວຂໍໍ້ ການກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເນື່ອງໃນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ 12 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 35 ປີ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ມະຫາ ວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເນື່ອງໃນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວິທະຍາສາດ […]

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ທາບທາມ ຄໍາຄິດຄໍາເເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030

ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ທາບທາມ ຄໍາຄິດຄໍາເເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮອດປີ 2025 […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງເອກະສານຄຸນລັກສະນະ ຊາກໍແມນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 ຫາ 5 ຕຸລາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກການເງິນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ມີກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງເອກະສານຄຸນລັກສະນະຂອງ ຊາກໍແມນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ […]