DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ສໍາລັບພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງຫັດຖະກໍາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທີ່ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກ ແກຣນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມກັບ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ […]

ກອງປະຊຸມຜ່ານ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກຳ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ […]

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ອຄ, ສືບຕໍ່ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິ ຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, […]

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່, ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ […]

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ 26 ເມສາ ຄົບຮອບ 22 ປີ

ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2022,  ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ວັນທີ 26 […]

ຖະແຫຼງຂ່າວ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ຄົບຮອບ 22 ປີ

ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ວັນທີ 26 ເມສາ 2022 ຈັດຂຶ້ນ ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສາ 2022 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໂດຍການຖະແຫຼງຂອງ […]