DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ສືບຕໍ່ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ສໍາລັບພາກທຸລະກິດ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ,  ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ […]

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລິຂະສິດ ແລະ […]

ທາບທາມຄຳຄິດເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່ການຄ້າ

ໃນວັນທີ 06  ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3, ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ […]

ກອງປະຊຸມ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍສິດ​ທິ​ບັດ ແລະ ອະ​ນຸ​ສິດ​ທິ​ບັດ, ໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, […]

ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ສໍາລັບພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງຫັດຖະກໍາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທີ່ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກ ແກຣນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມກັບ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ […]

ກອງປະຊຸມຜ່ານ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກຳ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ […]