DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດເປັນຄະດີອາຍາໄດ້!

ທ່ານ ນ. ວຽງທອງ ເທບພະສຸບັນ, ວິຊາການ ພະແນກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນຜົນງານທີ່ໄດ້ມາຈາກສະຕິປັນຍາ […]

ທາບທາມຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ໃນວັນທີ 03 ສິງຫາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພູນສະຫວັດ, […]

ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 63 ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ WIPO

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-22 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ເຈນີວາ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 63, ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO). […]

ພະນັກງານ ກຊປ ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພິທີການທູດ

ໃນວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (ກຊປ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ກົມພິທີການທູດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ […]

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ພັນພືດໃໝ່

ໃນວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ພັນພືດໃໝ່, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ […]

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ວ່າດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຕໍ່ສິນຄ້າປອມແປງໃນພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະກອບມີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ສານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈໍານວນທັງໝົດ 6 ທ່ານ, ເຂົ້າຮ່ວມ […]