DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຟີລິບປິນ

     ພິ​ທີ​ເຊັນບົດ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ ​ລະ​ຫວ່າງ ກົມ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ, ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ (ກວ​ຕ) ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ​ລາວ ແລະ ສຳ​ນັກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ […]

ກອງປະຊຸມ ສ້າງເອກະສານຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຊາຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄັ້ງວັນທີ 22-25 ຕຸລາ 2019, ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-25 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການສ້າງເອກະສານຄຸນລັກສະນະສິນ ຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຊາແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ໃຫ້ຂະແໜງການ, […]

ສຳມະນາການນຳໃຊ້ຜົນການກວດສອບສິດທິບັດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ IP Consulting Project-Capacity Building

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານຍຸດທະສາດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ (KISTA) ແລະ ສໍານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ (KIPO) ໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຜົນການກວດສອບສິດທິບັດຂອງ […]

ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ກົດໝາຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

“ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ພາຍໃນ ກວຕ ເພື່ອປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ […]

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ