DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກວຕ ແລະ SIPO ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ແລະ ສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງລັດ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ […]

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງ ສະມາຄົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາອາຊຽນ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ອາຊຽນ ແລະ ບໍລິສັດ ທິວລິກີແອນກິບບິນສາກົນ ຈຳກັດ ປະຈຳ ສປປ […]

ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ອານຸສັນຍາມາດຣິດ ແລະ ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຍື່ນສານເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຂອງອານຸສັນຍາມາດຣິດວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ ກັບອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການຊັບ ສິນທາງປັນຍາໂລກ ໃນ ວັນທີ 7 ທັນວາ 2015, ທີ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາ ຄີຂອງອານຸສັນຍານີ້, ສປປ ລາວ ເປັນ ພາຄີໃນລຳດັບປະເທດ ທີ […]

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບສຳນັກ ງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫ່ງຊາດ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນ ທາງປັນຍາ (Memorandum of Cooperation in the field of Intellectual Property Signing Ceremony) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2015, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພາຊາ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາລະບົບຊັບສິນອຸດ […]

ບໍລິສັດ ທີລີກີ ແອນ ກີບບິນລາວ ມອບ ຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ບໍລິສັດ ທີລີກີ ແອນ ກີບບິນລາວ (Tilleke & Gibbins Lao Co.,Ltd). ເປັນບໍລິສັດຕົວແທນທີ່ ປຶກສາ ແລະ ຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ໃນ ສປປ […]

ສຳມະນາວ່າດ້ວຍບົດບາດຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ໃນໂລກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດການຄ້າເສລີນັ້ນ, ບັນຫາກ່ຽວກັບການ ປົກປ້ອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນນັບມື້ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ ການຄ້າໂລກ (WTO) ໃນຕົ້ນປີນີ້ ແລະ ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)ໃນປີ 2015. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງ […]