DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ວ່າດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຕໍ່ສິນຄ້າປອມແປງໃນພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະກອບມີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ສານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈໍານວນທັງໝົດ 6 ທ່ານ, ເຂົ້າຮ່ວມ […]

ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ປຶກສາຫາລືແຜນການຮ່ວມມື ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ ທີ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມພົບປະກັນ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສປປ ລາວ  ແລະ […]

ສືບຕໍ່ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ສໍາລັບພາກທຸລະກິດ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ,  ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ […]

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລິຂະສິດ ແລະ […]

ທາບທາມຄຳຄິດເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່ການຄ້າ

ໃນວັນທີ 06  ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3, ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ […]

ກອງປະຊຸມ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍສິດ​ທິ​ບັດ ແລະ ອະ​ນຸ​ສິດ​ທິ​ບັດ, ໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, […]