Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ ພວຕ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ຮ່ວມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ ພວຕ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019, ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ການຮັບຄໍາຮ້ອງ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ […]

ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນ ທາງປັນຍາທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນ ທາງປັນຍາທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2019, ກົມຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ(ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ແຂວງ […]

ກອງປະຊຸມກະກຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝ ຫົວພັນ

ກອງປະຊຸມກະກຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝ ຫົວພັນ

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2018 ນີ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການກະ […]

ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ກົດໝາຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ກົດໝາຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

“ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ພາຍໃນ ກວຕ ເພື່ອປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ […]

ກວຕ ແລະ SIPO ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກວຕ ແລະ SIPO ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ແລະ ສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງລັດ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ […]

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ