DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ASEAN Common Guidelines on Trade Marks and Industrial Designs

ຂ່າວສານ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ພຶດສະພາ 2023, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ(ກຊປ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່…

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

ໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມຊັບສິນທາງປັນາຍາ, ກະຊວງອຸດສະກໍາ ແລະ ການຄ້າຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ…

ກຊປ ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກໃຕ້

ກຊປ ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ພາກໃຕ້

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ພຶດສະພາ 2023, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່…

ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

may, 2023

No Events