DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ASEAN Common Guidelines on Trade Marks and Industrial Designs

ຂ່າວສານ

ກຊປ ລົງສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ກຊປ ລົງສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່…

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ…

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາ ກະສິກໍາ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (KSP)

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາ ກະສິກໍາ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (KSP)

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2022, ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ,  ມີກອງ​ປະ​ຊຸມສຳ​ມະ​ນາ ກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີໂຄງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາ ກະສິກໍາ…

ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

february, 2023

No Events