DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການກ່າວສູນທອນພົດຂອງຜູ້ອໍານວຍການຈາກອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ 26 ເມສາ 2022

ASEAN Common Guidelines on Trade Marks and Industrial Designs

ຂ່າວສານ

ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດເປັນຄະດີອາຍາໄດ້!

ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດເປັນຄະດີອາຍາໄດ້!

ທ່ານ ນ. ວຽງທອງ ເທບພະສຸບັນ, ວິຊາການ ພະແນກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ…

ທາບທາມຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ທາບທາມຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ໃນວັນທີ 03 ສິງຫາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ…

ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 63  ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ WIPO

ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 63 ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ WIPO

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-22 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ເຈນີວາ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່…

ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

august, 2022

No Events