DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ASEAN Common Guidelines on Trade Marks and Industrial Designs

ຂ່າວສານ

ກອຄ ລົງນາມ MOU ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຫົວໜ້າສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 ທີ່ ນານນິງ, ສປ. ຈີນ

ກອຄ ລົງນາມ MOU ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຫົວໜ້າສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 ທີ່ ນານນິງ, ສປ. ຈີນ

ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2023 ຜ່ານມາ, ທີ່ ນານນິງ, ສປ. ຈີນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ…

ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ  ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ໍຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ໍຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທິລລິກີ ແອນ ກິບບິນສ໌ ລາວຈໍາກັດ…

ກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

ວັນທີ 20-21 ກັນຍາ 2023, ທີ່ີຫ້ອງປະຊຸມ ນາປາກວາງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ກົມກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ…

ກອງປະຊຸມກວດກາ ເນື້ອໃນຂັ້ນວິຊາການຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມກວດກາ ເນື້ອໃນຂັ້ນວິຊາການຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

ໃນວັນທີ 29-31 ສິງຫາ 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມລ້ອງງື່ມວິວ ຣີສອດ, ບ້ານທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ, ກົມກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ…

ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

september, 2023

No Events