DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ASEAN Common Guidelines on Trade Marks and Industrial Designs

ປະກອບຄໍາເຫັນໃນແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງລະບົບສິດທິບັດອາຊຽນ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນສັດ ໂດຍການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່ ເພື່ອເປັນຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງລາວ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນສັດ ໂດຍການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່ ເພື່ອເປັນຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງລາວ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນສັດ…

ຝຶກອົບຮົມ “ການສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ຝຶກອົບຮົມ “ການສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ຮ່ວມກັບ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້…

JETRO ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດສອບ ຂອງ ສປປ ລາວ

JETRO ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດສອບ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ (JETRO Bangkok…

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເນື່ອງໃນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ 12 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 35 ປີ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເນື່ອງໃນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ 12 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 35 ປີ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ມະຫາ ວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມ…

ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

december, 2022

No Events