DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710


Nguyễn Văn Ánh


Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະບັບເລກທີວັນທີ/ເດືອນ/ປີເອກະສານ
ສະບັບເລກທີ 22813/10/2023
ສະບັບເລກທີ 22706/10/2023
ສະບັບເລກທີ 22629/09/2023
ສະບັບເລກທີ 22522/09/2023
ສະບັບເລກທີ 22415/09/2023
ສະບັບເລກທີ 22308/09/2023
ສະບັບເລກທີ 22201/09/2023
ສະບັບເລກທີ 22125/08/2023
ສະບັບເລກທີ 22018/08/2023
ສະບັບເລກທີ 21911/08/2023
ສະບັບເລກທີ 21804/08/2023
ສະບັບເລກທີ 21728/07/2023
ສະບັບເລກທີ 21621/07/2023
ສະບັບເລກທີ 21514/07/2023
ສະບັບເລກທີ 21407/07/2023
ສະບັບເລກທີ 21330/06/2023
ສະບັບເລກທີ 21226/06/2023
ສະບັບເລກທີ 21116/06/2023
ສະບັບເລກທີ 21009/06/2023
ສະບັບເລກທີ 20902/06/2023
ສະບັບເລກທີ 20826/05/2023
ສະບັບເລກທີ 20719/05/2023
ສະບັບເລກທີ 20612/05/2023
ສະບັບເລກທີ 20505/05/2023
ສະບັບເລກທີ 20428/04/2023
ສະບັບເລກທີ 20321/04/2023
ສະບັບເລກທີ 20214/04/2023
ສະບັບເລກທີ 20107/04/2023
ສະບັບເລກທີ 20031/03/2023
ສະບັບເລກທີ 19924/03/2023
ສະບັບເລກທີ 19817/03/2023
ສະບັບເລກທີ 19710/03/2023
ສະບັບເລກທີ 19603/03/2023
ສະບັບເລກທີ 19524/02/2023
ສະບັບເລກທີ 19417/02/2023
ສະບັບເລກທີ 19310/02/2023
ສະບັບເລກທີ 19203/02/2023
ສະບັບເລກທີ 19127/01/2023
ສະບັບເລກທີ 19020/01/2023
ສະບັບເລກທີ 18913/01/2023
ສະບັບເລກທີ 18806/01/2023
ສະບັບເລກທີ 18730/12/2022
ສະບັບເລກທີ 18623/12/2022
ສະບັບເລກທີ 18516/12/2022
ສະບັບເລກທີ 18409/12/2022
ສະບັບເລກທີ 18302/12/2022
ສະບັບເລກທີ 18225/11/2022
ສະບັບເລກທີ 18118/11/2022
ສະບັບເລກທີ 18011/11/2022
ສະບັບເລກທີ 17904/11/2022
ສະບັບເລກທີ 17828/10/2022
ສະບັບເລກທີ 17724/10/2022
ສະບັບເລກທີ 17614/10/2022
ສະບັບເລກທີ 17507/10/2022
ສະບັບເລກທີ 17430/09/2022
ສະບັບເລກທີ 17323/09/2022
ສະບັບເລກທີ 17216/09/2022
ສະບັບເລກທີ 17109/09/2022
ສະບັບເລກທີ 17002/09/2022
ສະບັບເລກທີ 16926/08/2022
ສະບັບເລກທີ 16819/08/2022
ສະບັບເລກທີ 16712/08/2022
ສະບັບເລກທີ 16605/08/2022
ສະບັບເລກທີ 16529/07/2022
ສະບັບເລກທີ 16422/07/2022
ສະບັບເລກທີ 16315/07/2022
ສະບັບເລກທີ 16101/07/2022
ສະບັບເລກທີ 16024/06/2022
ສະບັບເລກທີ 15917/06/2022
ສະບັບເລກທີ 15810/06/2022
ສະບັບເລກທີ 15703/06/2022
ສະບັບເລກທີ 15627/05/2022
ສະບັບເລກທີ 15520/05/2022
ສະບັບເລກທີ 15413/05/2022
ສະບັບເລກທີ 15306/05/2022
ສະບັບເລກທີ 15229/04/2022
ສະບັບເລກທີ 15122/04/2022
ສະບັບເລກທີ 15015/04/2022
ສະບັບເລກທີ 14908/04/2022
ສະບັບເລກທີ 14801/04/2022
ສະບັບເລກທີ 14801/04/2022
ສະບັບເລກທີ 14725/03/2022
ສະບັບເລກທີ 14611/03/2022
ສະບັບເລກທີ 14504/03/2022
ສະບັບເລກທີ 14403/03/2022
ສະບັບເລກທີ 14301/03/2022
ສະບັບເລກທີ 14228/02/2022
ສະບັບເລກທີ 14128/02/2022
ສະບັບເລກທີ 14024/02/2022
ສະບັບເລກທີ 13923/02/2022
ສະບັບເລກທີ 138202218/02/
ສະບັບເລກທີ 13704/02/2022
ສະບັບເລກທີ 13621/01/2022
ສະບັບເລກທີ 13507/01/2022