DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການວັນເດືອນປີພິມເຜີຍແພ່ເອກະສານເອເລັກໂຕຼນິກ
ສະບັບເລກທີ 135 New 07/01/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 134 24/12/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 133 10/12/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 132 26/11/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 131 12/11/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 130 29/10/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 129 15/10/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 128 01/10/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 127 17/09/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 126 03/09/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 125 20/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12406/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 123 23/07/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 122
09/07/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12125/06/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 120 11/06/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11928/05/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 118
14/05/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11730/04/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 116 16/04/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 115 02/04/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 114 19/03/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 113 05/03/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 112 19/02/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 111 05/02/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11022/01/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10908/01/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 108 25/12/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 107 11/12/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 106 27/11/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 105 06/11/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 104 23/10/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 103 09/10/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10225/09/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 101 11/09/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 100 28/08/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 99 14/08/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 98 24/07/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 97 10/07/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9626/06/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 95 12/06/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 94 29/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 93 15/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 92 01/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9117/04/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 90 03/04/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 89 20/03/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 88 06/03/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 87 28/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 86 14/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 85 07/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 84 31/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8317/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8210/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8103/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8013/12/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7911/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7810/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7709/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7608/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7507/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7406/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7305/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7204/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7112/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7010/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6903/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6811/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6709/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6606/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6501/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6410/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6306/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6203/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6112/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6009/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5908/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5807/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5703/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5612/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5512/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5411/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5307/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5211/2013ດາວໂຫຼດ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ